}

İç Hastalıkları

Artık günümüzde ayrıntılı fiziki muayeneyi takiben yapılan laboratuar tetkikleri, radyolojik incelemeler, endoskopik incelemeler, EKG, Ekokardiyografi gibi modern tetkikler ile hastalıkların erken ve kesin tanısı mümkün olabilmektedir. Dahiliye bölümümüzde hastalar bir bütün olarak değerlendirildikten sonra konulan teşhis doğrultusunda gerektiğinde ilgili bölüme sevk edilir. Bu bölümümüzde üst ve alt solunum yolu hastalıkları, ateşli hastalıklar, hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, kolesterol ve trigliserid yükseklikleri, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, akciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kansızlık ve kan hastalıkları gibi hastalıkların tanısı ve tedavisi yapılmaktadır. Hastanemizdeki dahiliye hizmetleri poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, ve check-up'ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarla kişinin risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Check-up'lar sayesinde birçok hayati önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını arttırmaktadır.

Birimde Görevli Hekimlerimiz