}

Kardiyoloji

Kalp hastalıklarının görülme yaşı her geçen gün düştüğünden kalp hastalıklarından korunma, çocuk yaşta başlayan kontrollerle daha başarılı olmaktadır. Hastanemizin kardiyoloji bölümü’nde doğuştan veya sonradan başlayan kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Kardiyoloji bölümümüz bünyesinde kardiyoloji polikliniği hizmetinin yanısıra EKG, efor testi, ekokardiyografi gibi tetkikler yapılmaktadır.

Birimde Görevli Hekimlerimiz