}

Kardiyoloji

Kalp, atardamar ve toplardamar sisteminin tümünü kapsayan bir uzmanlık alanı olarak, kalbin doğumsal veya edinsel hastalıklarını ve işlevsel bozukluklarını, ritm ve ileti bozukluklarını, atardamar ve toplardamar sisteminin hastalıklarını, akciğer dolaşımını etkileyen akut veya kronikleşen emboli, pulmoner hipertansiyon gibi hastalıkları içeren geniş bir yelpazede önleyici, tanısal, tıbbi ve girişimsel tedavi yöntemlerini doğrudan veya diğer uzmanlık alanlarıyla işbirliği içinde ortaya koyan bir bilimsel disiplindir.

Birimde Görevli Hekimlerimiz