Refakatçı Rehberi

Hastanemizde konaklayan misafirlerimizden özellikle kendi kendilerini idare edemeyecek durumda olanların ve tümünün refakatçı hakkı bulunmaktadır;
Refakat süresince hasta sağlığı ve rafahı açısından sizin için hazırlamış olduğumuz bu rehbere uyum sağlamanızı önemle rica ediyoruz.

 • Hastanın refakatı hekimi tarafından gerekli görülürse hastane başhekimliğinin onayı ile kabul edilir.
 • Refakatçiler(hekimvehemşiredirektifleridışında)hastayayönelikherhangibiruygulama yapmayacaktır.
 • Refakatçilerhastaneyeaiteşyavemalzemeleridüzenlivetemiztutmalıdır,hastane malına zarar veren refakatçi zararı karşılayacaktır.
 • Sizlerehuzurlubirortamsağlanmasıiçin,hastaveyakınlarının;hastaodasıveservis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonlarının başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekir.
 • Hastaodalarındarefakatçilerinkullanacağıeşyalariçinodadayeralankullanımtalimatına uyulması gereklidir. Hastanın yatışı esnasında, teslim edilen oda TV kumandası gibi hastane eşyaları, hastanın taburculuğunda; kat sekreteri veya hemşireye imza ile teslimi gerekmektedir.
 • Hastaodalarındarefakatçilerindinlenebilmeleriiçinaçılabilirrefakatçikoltukları bulunmaktadır.
 • Refakatçideğişimlerindenservishemşirelerihaberdaredilecektir.
 • Refakatçilerilgilihekimyadahemşireistemidışında,hastalarınhastanedışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçilerhastayayiyecek,içecekgetirmeyecekhekimyadahemşireyedanışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 • Refakatçiler hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır. Hastanemiz tüm hizmet alanlarında sigara içilmesi yasaktır. İçenlere 4027 sayılı kanun gereğince para cezası uygulanmaktadır.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yükses sesle konuşmayacak, çalışanlar ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.
 • Refakatçiler, hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşireye haber verecektir. Hasta güvenliği açısından hasta ya da refakatçisi odada iken hasta odaları kilitlenmemesi gerekmektedir. Hastanın ameliyata ve tetkike gitmesi gibi durumlarda da bu kural uygulanmaktadır
Hastane refakatçı kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.

Bizim için özelsiniz ...

Son Güncelleme Tarihi: 12.03.2022