Doç. Dr. Hasan KOÇOĞLU

1976yılında Denizli'de doğdu. 1993 yılında Denizli Lisesi'nden mezunoldu. Aynı yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri TıpFakültesi'ni kazandı. 1999 yılında Tabip Teğmen rütbesi ilemezun oldu. 2003 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişikbirliklerinde görev yaptı. 2003-2008 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ürolojiservisinde üroloji ihtisas eğitimi aldı. 2008 yılında ürolojiuzmanı oldu. 2008-2012 yılları arasında Çanakkale AskerHastanesinde Üroloji Sevis Şefi olarak görev yaptı. Aynıyıllarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp FakültesiÜroloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof.Dr. Ahmet Reşit ERSAYbaşkanlığında icra edilen ameliyatlara ve bilimsel faaliyetlerekatıldı. Kapalı Böbrek Taşı ameliyatlarının X-ışınınagerek kalmadan yapılabildiğine ilişkin yeni bir ameliyat tekniğigeliştirdi. Yine bu ameliyatta kullanılan kendisinin geliştirdiğibir tıbbi malzemenin patentini aldı. 2014 yılında ÜrolojiDoçenti oldu. Doç.Dr. Hasan KOÇOĞLU'nun yurt dışı ve yurt içidergilerde yayınlanmış birçok bilimsel çalışmasıbulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.