Kalite Politikamız

Kalite Yönetim Sistemimiz, uluslararası akreditasyon ve ISO standartları esas alınarak oluşturulmuştur.

Amaçlarımız:

 • Hasta, hasta yakını ve çalışanların beklentilerini karşılayarak, memnuniyeti en üst düzeyde tutmak,
 • Hastane hizmetlerini ve hastane yapılanmasını ulusal ve uluslararası standartta sunmak, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almak,
 • Çdaş yönetim anlayışı ile kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,
 • Çalışanımızı sürekli eğitimle destekleyerek ekip ruhunu iyileştirme ve geliştirme sürecinde etkinleştirmek,
 • Kaynaklarımızı etkin kullanmak,
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirip, geliştirmeyi kabul ve taahhüt etmek,
 • Hastanemizin stratejik planı ve hedefleri ile ilgili, SKS standartları doğrultusunda hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin arttırılması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, Kurum kalite kültürünün yerleşmesi ve sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapmak,
 • Hastanemizde yapılacak "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak yılda bir kez yapılmakta olan ‘’dış değerlendirme’’ ve belgelendirme sürecine hazır olmak.

Amaçlarımız doğrultusunda, Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü, hastanemizde kalite yönetim sisteminin uygulanması, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için, tüm bölüm ve birimlerinde uygulanan süreçlerin gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Faaliyetleri

 • İlgili kanun ve yönetmelikler ile standartlara uygun dökümanları hazırlar, onaylatır ve sürekli olarak gözden geçirir.
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarının ilgili tüm bölüm ve birimlere dağıtımını sağlar ve doküman dağıtımı ile ilgili kayıt sistemini oluşturur.
 • Kalite sistem dokümanlarının güncelliğini takip eder, güncelliğini yitiren dokümanların revizyon takibini yapar.
 • Kalite kayıtlarının ilgili birimlerde, düzenli olarak takibini ve saklanmasını sağlar.
 • Tüm bölüm ve birimlerin hizmetlerini geliştirmeye yönelik ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.
 • Kalite yönetim sisteminin etkin olarak uygulandığının ve sürdürüldüğünün doğrulanması, gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarının başlatılabilmesi için gereken iç tetkikleri planlar ve gerçekleştirir, tetkik sonuçlarını içeren iç tetkik raporlarını hazırlar.
 • Sürekli iyileştirme süreci ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini sağlar.