Kadir AYDOĞMUŞ

Başhekim

Serap ARSLAN

Başhemşire

Murat MOLU

Genel Cerrahisi Uzmanı

Halit YILMAZ

Hastane Müdürü/ KYD

Yusuf AKTEKİN

Yabancı Hasta Birimi Çalışanı