Kadir AYDOĞMUŞ

Başhekim

Serap ARSLAN

Başhemşire

Servet EMEKSİZ

Genel Cerrahisi Uzmanı

Halit YILMAZ

Hastane Müdürü/ KYD

Mehmet Giray ÖZDEMİR

Yabancı Hasta Birimi Çalışanı