Hasta Güvenliği Komitesi

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanların kendi aralarında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulanmasının sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklı risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
 • Faaliyet konularıyla ilgili olarak çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi,
 • Düzenli aralıklarla toplanıp durum değerlendirmesi ve faaliyet planı yapılması,
 • Gerekli durumlarda DÖF başlatılması.

Komite Üyeleri


Hatice Özlem İNCE

Başhemşire

Halit YILMAZ

Kalite Yönetim Temsilcisi

Dr. Kadir AYDOĞMUŞ

Başhekim

Op. Dr. Servet EMEKSİZ

Genel Cerrahi Uzmanı

Uz. Dr. Nevin ARICAN

Biyokimya Uzmanı

Uz. Dr. M. Behzat GÜLER

İç Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Osman Nuri BÜYÜKER

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Gökhan ERDOĞAN

Bilgi İşlem

M. Serdar ÇELEBİ

Eczacı