Hastanemizde birinci önceliğimi hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktır. Amacımızın, ancak iyi bir ekiple gerçekleştirilebileceğini biliyoruz. Bunun için tüm süreçleri takip etmek için komitelerimizi oluşturduk ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağladık.

Aşağıdaki listede hastanemizde yer alan komitelere ve bu komitede kimler olduğunu; komiterelere bağlı ekipleri ve komitelerimizin görev tanımlarını ve çalışmalarına ait kayıtları görebilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 12.03.2022